amazon
ジャンルアドベンチャー
18禁等非18禁/未定義/未定義
中央値60
データ数117
原画野口征恒
シナリオ桜庭一樹(山田桜丸)

入力データ

プレイ日時
2008年06月03日